cropped-logo-icoon-huishoudboekje-1-03.png
Huishoudboekje
Huishoudboekje
Voor gemeenten, door gemeenten

Het Huishoudboekje is een laagdrempelige voorziening die mensen helpt het eigen budgetbeheer te voeren in een moment van hun leven dat ze wat extra begeleiding goed kunnen gebruiken. Deelnemers van Het Huishoudboekje ontvangen iedere week leefgeld op hun privérekening. Daarbij ervaren ze rust en kijken met optimisme naar een toekomst zonder geldzorgen.

Illustratie

Het probleem

Schulden in huishoudens vormen in Nederland een omvangrijk probleem. Landelijk kampten in 2020 ongeveer 614.000 huishoudens met geregistreerde problematische schulden (7,6% van het totale aantal huishoudens in Nederland) (Bron: CBS).

Veel Nederlanders hebben tijdelijk of doorlopend moeite om maandelijkse financiële verplichtingen aan vaste lasten te voldoen. Juist voor mensen die maar net kunnen rondkomen, of met wisselende en onvoorspelbare inkomsten is hun financiële huishouding een uitdaging.

Daarnaast nemen vaste lasten zoals huur, energie en zorgverzekering ieder jaar toe. Deze mensen ervaren financiële stress en lopen een groot risico op problematische schulden.

Gemeenten zoeken manieren om financieel kwetsbare mensen vroegtijdig en op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Dit moet toegankelijk en tegelijkertijd betaalbaar zijn, gezien de omvang van deze groep.

Door de Coronacrisis en de voortvloeiende economische crisis wordt verwacht dat het aantal huishoudens met problematische schulden op korte termijn toe zal nemen (VNG, 2020). De gigantische stijging van de energieprijzen zal bij steeds meer mensen de energie-armoede aanjagen bovenop de problemen die ze al hadden.

De kracht van het Huishoudboekje

Voor wie is het Huishoudboekje?

Het Huishoudboekje is er vooral voor inwoners in de volgende groepen:

  • Inwoners die moeite hebben hun financiën op orde te krijgen en te houden
  • Statushouders die de gemeente per 1-1-2022 financieel moet ontzorgen in lijn met de nieuwe Wet Inburgering.

Voor mensen die problematische schulden hebben is het Huishoudboekje niet het beste instrument. Zij zijn meer gebaat bij andere voorzieningen zoals bewindvoering of schuldsanering.

Inburgering en statushouders

Gemeenten lijken niet of onvoldoende te beschikken over capaciteit en oplossingen om goed om te gaan met de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Gemeenten moeten een nieuw dienstverleningsproces inrichten die rekening houdt met behoeften van statushouders.

Inzicht in eigen gegevens lijkt te helpen in het verbreden van financiële educatie en het vergroten van zelfredzaamheid bij statushouders (Vluchtelingenwerk, Team Huishoudboekje gemeente Utrecht, 2021).

Ervaringen van deelnemers

“Ik houd de regie over mijn eigen geld, maar heb veel meer rust in mijn hoofd. De stress dat ik rekeningen niet meer kan betalen is weg, want de gemeente helpt mij dat te voorkomen.”

Tamara (31 jaar) Veel wisselende inkomsten, geen schulden

“Ik maak mij nu minder zorgen om mijn financiën. Ik heb geen angst meer dat ik mijn vaste lasten niet meer kan betalen en daardoor uit mijn huis wordt gezet. Dit vind ik fijn. Het huishoudboekje vind ik een goed project en ik ben trots op de gemeente!“

Fred (59 jaar) Wat achterstallige rekeningen. Geen grip op inkomsten en uitgaven.

© 2022 – Community Het Huishoudboekje. Deze website wordt onderhouden door Topicus Overheid b.v.