cropped-logo-icoon-huishoudboekje-1-03.png

Dit is het privacystatement van Topicus Overheid B.V., gevestigd aan de Singel 25, 7411 HW te Deventer en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57175306. Dit statement is van toepassing op mijnhhb.nl.

Privacy Policy

Topicus houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Hieronder leest u meer over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij dit doen, waarom en wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Bij gebruikmaking en het bezoek van de website www.mijnhhb.nl verwerkt Topicus de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Om uitvoering te kunnen geven aan uw verzoeken, verwerken wij:
 • indien u onze website bezoekt: uw voorkeursinstelling door middel van het plaatsen van functionele cookies. Dit doen wij zodat de website optimaal werkt voor u. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring;
 • wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons zoekt: uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, organisatie waar u voor werkt en eventuele andere (persoons)gegevens die u met ons deelt, waaronder uiteraard uw opmerking (verzoek, vraag of klacht). Dit doen wij om kennis van uw opmerking te kunnen nemen, met u in contact te treden en u van het verloop van de behandeling op de hoogte te houden.
 • indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres. Dit doen wij om u te informeren over de ontwikkelingen rond Het Huishoudboekje, armoedepreventie, budgethulpverlening en over onze verwante diensten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de betreffende mailing.
 • indien u een whitepaper aanvraagt: uw naam, e-mailadres en organisatie. Dit doen wij om te verifiëren of het om een valide download gaat. Daarnaast registreren wij uw interesse als lead. Naar aanleiding van een aanvraag nemen wij geen contact met u op.
Zonder over de bovenbedoelde gegevens te beschikken, kunnen wij niet aan uw verzoeken voldoen. In het kader van ons gerechtvaardigd belang (het kunnen verbeteren van onze website en in het kader van de naleving van wet- en regelgeving) verwerken wij:
 • bij een bezoek aan onze website: de unieke identificatie en statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website, het tijdstip van uw bezoek, de verwijzende URL, de eventueel door jou gebruikte keywords, het door jou gebruikte besturingssysteem, de door u gebruikte browser, specificaties over het door u gebruikte toestel of apparaat, uw IP-adres en, indien door u opgegeven, uw naam en e-mailadres. Deze gegevens helpen ons om de belangstelling voor onze website te kunnen meten en het gebruikersgemak van de website te bevorderen.
 • naar aanleiding van klachten of meldingen: gegevens over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties, indien Topicus daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit statement.
Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven via de instellingen in de cookiebanner, worden bij een bezoek aan onze website door middel van cookies:
 • gegevens verwerkt m.b.t. de pagina’s die u hebt bezocht, om zo een profiel op te bouwen aan de hand van uw online surfgedrag. Met dat profiel willen we de inhoud op onze website verbeteren;
 • gegevens verwerkt door de in onze cookieverklaring genoemde derde partijen. Voor deze verwerkingen gelden de privacyverklaringen van die betreffende partijen.
Meer over de gegevensverwerking door middel van cookies kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Cookies

Wij gebruiken de in onze genoemde cookies voor de daarin vermelde doeleinden. U kunt zelf uw cookie-instellingen bepalen en ten allen tijde aanpassen middels het pop-up venster rechtsonder onze pagina’s. Het uitschakelen van (bepaalde) cookies kan er wel toe leiden dat onze website niet meer optimaal werkt. Let op: Wanneer u uw toestemming ten aanzien van het plaatsen van bepaalde cookies intrekt, dan heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens, toen die toestemming er nog wel was.

Cookies voor de integratie van social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, “share”) op de sociale netwerken van LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst, zodat deze partijen u kunnen herkennen op hun eigen pagina’s. Daarbij verzamelen zij gegevens over de pagina die u deelt. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Derden

Uw persoonsgegevens worden, afgezien in het kader van de hierboven genoemde doelen, niet gedeeld met andere partijen, met uitzondering van de door Topicus ingeschakelde hostingpartijen, e-mailmarketing partijen en data-analysebedrijven.

Deze door Topicus ingeschakelde partijen moeten aan strenge beveiligingseisen voldoen en hebben zich tegenover Topicus verplicht de gegevens niet voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. Zij mogen de gegevens dus niet voor eigen doeleinden gebruiken.

De door Topicus ingeschakelde partijen kunnen partijen zijn uit de Verenigde Staten. Topicus is ermee bekend dat het Privacy Shield ongeldig is verklaard en dat dit gevolgen heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens aan deze partijen. Topicus onderzoekt momenteel hoe zij dit het beste kan ondervangen, bijvoorbeeld door met deze partijen modelclausules af te spreken en daarnaast de gegevens te versleutelen. Als er duidelijkheid is over een definitieve oplossing, zal Topicus u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

Topicus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Daarna worden de gegevens verwijderd. Dat zal in ieder geval hooguit een aantal maanden zijn nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij u zich heeft heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven. In dat geval zullen uw gegevens voor dat doel worden bewaard tot het moment dat u zich heeft afgemeld.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren.

Voor de bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens voldoet aan de in de toepasselijke wet- en regelgeving gestelde eisen.

De website is beveiligd met een versleutelde verbinding (256-bits SSL – te zien aan het slot-symbool in de browser) om de veiligheid tussen de computer van de bezoeker en de servers van Topicus te waarborgen.

Opvragen, wijzigen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Ook heeft u, in bepaalde gevallen, het recht om Topicus te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op uw specifieke situatie ziet.

U kunt uw eventuele bezwaren of verzoeken indienen bij Topicus, via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bezwaar en/of verzoek beoordelen conform de eisen die daaraan zijn gesteld in de AVG.

 • Topicus Overheid B.V.
 • Singel 25
 • 7411 HW Deventer
 • Telefoon: +31 570 662 662
 • E-mail: service.sociaaldomein@topicus.nl

Vragen, klachten en wijziging van dit statement

Indien u nog vragen mocht hebben over dit Privacystatement, dan kun u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de bovengenoemde contactgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Topicus. Deze klacht kunt u indienen bij Topicus zelf of bij de https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Dit privacystatement kan door ons gewijzigd worden. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2022.

© 2022 – Community Het Huishoudboekje. Deze website wordt onderhouden door Topicus Overheid b.v.